BELEDİYE BAŞKANI SANIĞIN ASKERLİK DURUMLARINI BİLDİRİR KİŞİSEL VERİLERİ VERDİĞİ

BELEDİYE BAŞKANI SANIĞIN ASKERLİK DURUMLARINI BİLDİRİR KİŞİSEL VERİLERİ VERDİĞİ

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRE

2018/4827 E.

2019/9825 K.

25.12.2019 T.

Özet: Besni Sarıyaprak belediye başkanı olan sanığın, Besni Askerlik Şubesi Başkanlığı’nın katılanların çocuklarının askerlik durumlarını bildirir cevabi yazısını komşu belediye olan Çakırhöyük Belediye Başkan adayına yerel seçim sonuçlarına itiraz etmesinde kullanması için verdiği olayda, sanığın toplam altı kişiye ait bir sayfadan ibaret kişisel veri niteliğindeki bilgileri vermesi eylemi nedeniyle TCK’nın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekirken mağdur sayısınca sanık hakkında ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Hüküm : TCK’nın 136/1, 137/1-a, 62/1, 53/1. maddeleri gereğince 6 kez mahkumiyet

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1- Olay tarihinde Besni Sarıyaprak belediye başkanı olan sanığın, Besni Askerlik Şubesi Başkanlığının 03.04.2009 tarihli katılanların çocuklarının askerlik durumlarını bildirir cevabi yazısını komşu belediye olan Çakırhöyük Belediye Başkan adayı Miktat’a yerel seçim sonuçlarına itiraz etmesinde kullanması için verdiği olayda, sanığın toplam altı kişiye ait bir sayfadan ibaret kişisel veri niteliğindeki bilgileri vermesi eylemi nedeniyle TCK’nın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekirken mağdur sayısınca sanık hakkında ceza tayini,
2- Kabul ve uygulamaya göre de;
Sanık hakkında TCK’nın 53. maddesi tatbik edilirken, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının gözetilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 07.10.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.