AYM 'HARÇ' AYRICALIĞINA SON VERDİ

AYM 'HARÇ' AYRICALIĞINA SON VERDİ

Vergi indirimlerine bir destek de Anayasa Mahkemesi'nden geldi. AYM 'harç' ayrıcalığına son vererek 'varlık' şirketlerinin muafiyetini kaldırdı.

Hükümetin vergi alanında çok sayıdaki indirim, muafiyet ve istisnaları kaldırmak için yaptığı hazırlıklara bir destek de Anayasa Mahkemesi'nden geldi.

AYM; varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler nedeniyle, Harçlar Kanununa göre alınması gereken harçlardan muaf olmalarını öngören düzenlemeyi iptal etti. Söz konusu istisna uygulamasının, anayasanın eşitlik ilkesi ve vergide adalet hükümlerine aykırı olduğu kanaatine varıldı. AYM'nin iptal gerekçesinde, varlık yönetim şirketlerinin süresiz olarak harçlardan istisna tutulmasının, diğer teşebbüslerin aleyhine olacağı belirtildi.

Varlık yönetim şirketlerinin bu harçları ödemeyerek giderlerini azalttığı, bunun da kar oranlarını artırması anlamına geldiğine dikkat çekilen gerekçede, "Bu şirketlerin kurulmasının teşvik edilmesi için kuruluşundan itibaren belirli süre ile sınırlı olarak harç istisnası tanınması makul olsa da bunun sürekli hale getirilmesi diğer teşebbüsler aleyhine orantısız avantajın oluşmasına yol açmaktadır. Ticari hayatta karlılık esasına göre faaliyet gösteren teşebbüsler arasında varlık yönetim şirketleri lehine süreklilik arz eden bir farklılığın orantılı olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.