SÜPER YETKİLİ BEKÇİLER GELİYOR

SÜPER YETKİLİ BEKÇİLER GELİYOR

Süper yetkili bekçiler geliyor

arşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlarçarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenlendi.

18/06/2020 tarihli  ve 31159 sayılı yasaya göre mahalle bekçilerine

●        Halka yardım (Madde 5)

●        Önleyici ve koruyucu görev ve yetkiler (Madde 6)

●        Durdurma ve kimlik sorma (Madde 7)

●        Adli görevler (Madde 8)

●        Zor ve silah kullanma (Madde 9)

●        Genel kolluk kuvvetlerine yardım (Madde 10)

görev ve yetkileri verilerek 14/7/1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlükten kaldırıldı.