Müşteri temsilcisinin müşteri ile konuşur iken haber okuması geçerli nedenle fesih sebebidir

Müşteri temsilcisinin müşteri ile konuşur iken haber okuması geçerli nedenle fesih sebebidir

Türk Telekom Operatörlü Çağrı Merkezi çalışanı, internette haber okuyarak müşterisiyle konuşunca tazminatsız işten atıldı. Yerel mahkeme işe iade kararı verirken Yargıtay işe iade kararını bozarak, işten atmayı 'geçerli' kabul etti...

Türk Telekom Operatörlü Çağrı Merkezi işyerinde müşteri temsilcisinin işyerinde yaptığı davranışlar işinden etti. Çoğu defa mesaiye geç kalarak işyerini sinirlendiren müşteri temsilcisi, üstüne bir de müşterinin talebini yerine getirirken aynı zamanda internette haber okumaya devam edince, durumu farkedip sinirlenen müşteri ile bir de polemiğe girmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Devreye giren işveren şirket, iş yerindeki huzuru bozduğu gerekçesiyle çalışanını işten çıkardı. İş yerinden kıdem ve tazminat almadan kovulmanın şokunu yaşayan müşteri temsilcisi, soluğu İş Mahkemesi'nde aldı.

İş akdinin haksız olarak işverence feshedildiğini ileri süren davacı çalışan, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istedi.

ÖZENSİZ ÇALIŞTI İDDİASI:

Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise davacının iş akdinin iş yerindeki kurallara uymaması, işi aksatması, işine gereken özeni göstermemesi, müşteri ile polemiğe girmesinin çalışma düzenini bozması sebebiyle iş akdinin feshedildiğini öne sürdü.Bu durum karşısında da, dikkatsiz ve özensiz çalışarak, iş akışını bozucu davranışları nedeniyle işten çıkarmasının haklı olduğunu iddia etti.

MAHKEME İŞE İADE KARARI VERDİ

İşçinin sosyal açıdan olumsuz davranışı (müşteriyle polemiğe girme), toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak tutumu(müşteriyle konuşurken aynı zamanda internette haber okumak), işyerinde performans ve iş ilişkisi sürecine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamayacağı gerekçesiyle işe iade kararı verdi. Kararı işveren temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş ise de; davacı hakkında 29.04.2013 tarihinden 07.01.2014 tarihine kadar çok sayıda vardiyaya saat geç gelme, müşteri ile polemiğe girme, müşteri ile konuşurken internette haber okuma, cep telefonu kullanarak bilgi güvenliğini ihlal etme, keyfi olarak çağrıyı sonlandırma, e-postalara süresinde cevap vermeme, mola aşımı, farklı bilgisayarda giriş yapma, iş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılmama ve eksik çalışma içerikli tutanaklar tanzim edilmiş olup, işçinin bu davranışları iş akışını bozucu niteliktedir ve delil durumuna göre işyerinde olumsuzluk meydana getirmiştir. Artık işverenden iyi niyet kuralları çerçevesinde iş ilişkisini devam ettirmesi beklenemez. Fesih haklı sebep boyutuna ulaşmamış ise de, sözleşmenin geçerli sebeple feshedildiğinin kabulü gerekir.

İŞVEREN FESHİ 'GEÇERLİ'

Dosyadaki bilgi belgelerden, işveren feshini, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası niteliğinde olduğunu değerlendiren Yargıtay, Fesih haklı sebep boyutuna ulaşmamış ise de, sözleşmenin geçerli sebeple feshedildiğinin kabulü ile tazminatının verilerek işçinin işine son verilebilir dedi.