İDARE MAHKEMELERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

İDARE MAHKEMELERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

Adalet Bakanlığından:

İDARE MAHKEMELERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN KARAR

I Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesinin 1/a bendi ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri alınarak 26.04.2024 tarihli ve E-43807993-601.01-262 sayılı Bakan Olur'u ile;

-Ankara 32,33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 ve 45. İdare Mahkemelerinin,

-Ankara 9 ve 10. Vergi Mahkemelerinin,

-Hatay 7, 8, 9 ve 10. İdare Mahkemelerinin,

-İstanbul 19,20,21,22,23,24 ve 25. İdare Mahkemelerinin,

-İstanbul 18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28 ve 29. Vergi Mahkemelerinin,

-Kahramanmaraş 5 ve 6. İdare Mahkemelerinin,

-Şanlıurfa 2. Vergi Mahkemesinin,

-Van 6 ve 7. İdare Mahkemelerinin kurulmasına karar verilmiştir.