“BERABER DENİZE GİRELİM, ÇOK GÜZELSİN, BENİMLE ÇIKMAZ MISIN” ŞEKLİNDEKİ SÖZLER CİNSEL TACİZ SUÇUNU OLUŞTURUR

“BERABER DENİZE GİRELİM, ÇOK GÜZELSİN, BENİMLE ÇIKMAZ MISIN” ŞEKLİNDEKİ SÖZLER CİNSEL TACİZ SUÇUNU OLUŞTURUR

T.C.

Yargıtay

14. Ceza Dairesi         

2013/3516 E. 

2014/14753 K.

  Tebliğname No : 14 – 2012/21973
  MAHKEMESİ : Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 18.10.2011
  NUMARASI : 2008/422 Esas, 2011/417 Karar
  SUÇ : Çocuğun basit cinsel istismarı

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın mağdureye, “Beraber denize girelim, çok güzelsin, benimle çıkmaz mısın” demekten ibaret bedensel temas içermeyen eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulü gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek çocuğun basit cinsel istismarı suçundan hüküm kurulması,
  Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 23.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.