AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ POLİSİ İLE CİNSEL BİRLİKTELİK İÇİN ODAYA GİRMEK FUHUŞ SUÇU İÇİN YETERLİ DELİL DEĞİLDİR

AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ POLİSİ İLE CİNSEL BİRLİKTELİK İÇİN ODAYA GİRMEK FUHUŞ SUÇU İÇİN YETERLİ DELİL DEĞİLDİR

YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ

2019/8944 E.

2020/4173 K.

KARAR
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
02/09/2014 tarihli olay tutanağı, dosya kapsamında yer alan tanık ve mağdur beyanları ile sanığın aşamalardaki ifadesinden, Ahlak Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun sanık ... ile fuhuş için pazarlık yapıp, cinsel birliktelik için sanık ... ile odaya girildiğinin anlaşılması karşısında, sanığın cezalandırılmasına yeter kuşkuyu aşan, kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine dosya kapsamına uygun olmayan gerekçe ile mahkûmiyet hükmü kurulması,
Kanuna aykırı, sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görülmekle tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.