3600 TAZMİNATI ALAN PERSONEL TEKRAR ÇALIŞABİLİR

3600 TAZMİNATI ALAN PERSONEL TEKRAR ÇALIŞABİLİR

9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı çalışanlar isterlerse ayrılıp tazminatlarını alabiliyor. Bu şekilde ayrılanların tekrar çalışmalarının önünde engel yok. Ancak burada niyet çok önemli dikkat edin!
3600 günü doldurup tazminat aldığım zaman tekrar işe başlamam olur mu? Yoksa 3600 gün ve 60 yaşımı beklemem mi gerekiyor? Tekrar işe başlayıp normal prim günümü doldurabilir miyim? Mehmet Ali TEMİZ

İş sözleşmesinin işçi tarafından emeklilik sebebiyle feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem hakkının doğup doğmadığı konularında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 1475 sayılı İş Kanunu uyarınca işçiye, emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkanı tanınmıştır. Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da işyerinden bunu gerekçe göstermek suretiyle ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak belirtilen şekilde işten kıdem tazminatı alarak ayrılıp kısa bir zaman sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamak risk taşımaktadır. Çünkü eski işveren dava açıp tazminatı isteyebilir. İş yargıya taşınırsa, Yargıtay 'başka bir işe girmek için mi yoksa gerçekten emeklilik yaşını beklemek için mi kıdem tazminatı istendiğine' dikkat edecektir. Bu nedenle çok dikkatli olmak gerekir. Yine belirtilen şekilde tazminat alarak işten ayrıldıktan sonra çalışmanın yasal olarak bir sakıncası yok ama SGK'dan alınacak belgenin bir örneği yine SGK dosyanızda mevcut olacağından, ikinci kez aynı şekilde tazminat yazısı alamazsınız. Fakat ekonomik şartlar nedeniyle tekrar çalışmaya başlamanızda ve normal prim gününüzü tamamlamada sakınca yok.

HAKARET KABUL EDİLEMEZ

Özel sektörde çalışıyorum. Patron sinirlenince bizlere hakaret ediyor. Böyle bir hakkı var mı? (ismi saklı)

İş Kanunu'na göre, işverenin işçisine hakaret etmesi tazminat hakkı doğurur. Hatta işçi için bildirim yapma zorunluluğu bile ortadan kalkar ve bildirim yapmasına gerek kalmadan iş sözleşmesini fesh edebilir. Siz de bu nedenle iş sözleşmenizi fesh ederseniz tazminat alabilirsiniz. Hakaret ayrıca ceza kanununda da suç olarak belirlenmiştir. Bunun için savcılığa suç duyurusunda da bulunabilirsiniz.